Potěšení z výprasku

V prostředí sado-maso se normálnímu pohlavnímu styku říká „vanilka“, protože je sladký a jemný. Paradoxem ovšem je, že mezi násilnými hrami velice často není ani penetrace. Mnoho žen „z oboru“ doslova trénuje, aby se mohly stát dominou. Jedná se o více peněz, více klientů, diskrétnější prostředí, bič v ruce, menší bezpečnostní a zdravotní riziko pro ženy.

Svět BDSM má svá pevná pravidla a tento kód se mezi zapojenými účastníky dodržuje. Jde o vztahy založené na důvěře a respektu a pravidla mají tři základní body:

  • zdraví
  • bezpečnost
  • souhlas

Způsob dominování

Jsou lidé, kteří prožívají BDSM jako sexuální orientaci srovnatelnou s homosexualitou. To je vnímáno jako stav, který se projevuje od puberty a stává se součástí života a intimního potěšení. Jde ale o velmi omezenou komunitu lidí.

Mnohem větší skupinu tvoří lidé, kteří praktikují „normální sexuální chování“ a občas si život opepří „extrémními hrami“.

Profesionálové, kteří tyto služby nabízí, nové klienty poučí, protože hra bez pravidel je nebezpečná. Obsahuje násilí, které může pro nezkušeného člověka být traumatické. Nezanedbatelné je i nebezpečí, které přináší bití, podrobení, svazování, škrcení atd.

Heslo k zastavení nebo tři barvy semaforu, kterými se dominátor řídí, nemusí stačit.

Z odborných výzkumů vyplývá, že 60 % lidí praktikujících běžné sexuální praktiky, má sen zkusit si poněkud tvrdší sexuální zážitek. Obvykle jim v tom brání stud.

Trocha psychologie o masochistech a historie

Termín je odvozený od rakouského spisovatele Leopolda von Sacher-Masocha, autor erotického románu Venus in Furs. Román publikovaný v roce 1870 vypráví o chlapci, který uzavře smlouvu se svou milou, ve které souhlasí se svým zotročením, zříká se svého majetku a odevzdá svůj život do jejích rukou. Miluje bičování a srovnává se s mučedníky, kteří během extrémní oběti dosáhnou extáze. Sám autor měl s tématem osobní zkušenost.

Psychologie se ale tématu masochismu stále moc nevěnuje. Obecně se však rozlišuje mezi potěšením spojeným s čistě fyzickou bolestí a potěšením, které vyžaduje i ponížení. Zvláštní je, že mnoho lidí, kteří s masochismem experimentují, jsou nakonec zklamaní, protože chtějí ponížení, ale vadí jim bolest.

Freud a další po něm, spojují masochismus s obdobím dětství, traumaty, tělesnými tresty a ponižováním a jejich převedením do sexuální oblasti.

Moderní trendy prosazují svobodu sexuálních menšin, které by se neměly cítit špatně, pokud nezapadají do konceptu „normality“.

Pokud se sexuální chování nestane posedlostí nebo závislostí a pokud se praktikuje se souhlasícími lidmi a jde o hledání potěšení, je třeba se zbavit předsudků.